Risicosignalen

Risicosignalen

extra grip op de risicobeheersing van uw adviseurs


Wij geven periodiek een overzicht van signalen per financieel adviseur die van invloed zijn op het risicobeheer per adviseur. Denk daarbij aan naamswijzigingen, bestuurderswisselingen, betrokkenheid bij een faillissement etc. In totaal zijn er 38 signalen.


Risicobeheer intermediaire distributie

Binnen het distributiebeleid in combinatie met keten- en risicobeheersing zijn intermediaire verzekeraars steeds meer verantwoordelijk voor het beoordelen van hun adviseurs en bemiddelaars. De toezichthouders AFM en DNB laten daarbij hun invloed gelden.

Waarom risicosignalen?

Naast de credit rating informatie krijgt u met de dienst Risicosignalen nog meer grip op de risicobeheersing van uw intermediaire netwerk. U ontvangt dan periodiek een overzicht van signalen per financieel adviseur die van invloed zijn op het risicobeheer per intermediair. Wij monitoren op abonnementsbasis 38 risicosignalen voor u. Dit doen we op maandbasis voor ieder intermediair. Elk intermediair wordt dus 12 maal per jaar gecheckt op de 38 risicosignalen. Bij een risicosignalering wordt u door ons proactief geïnformeerd per mail. Ook zijn de risicosignalen zichtbaar per intermediair in het detailoverzicht van onze internetapplicatie.

Uitgebreide brochure met tips

In onze uitgebreide brochure geven we precies aan wat voor informatie er per Risicosignaal wordt meegeleverd en geven we aan hoe u deze moet interpreteren en wat voor actie u eventueel kunt nemen.


Neem voor meer informatie contact met ons op

Prijsstelling

De prijs van de risicosignalen is afhankelijk van het aantal intermediairs dat moet worden gemonitord. We hanteren hiervoor een staffel. Voor een offerte kunt u contact met ons opnemen.


Neem contact met ons op