VAN TOP 100 GROOTSTE NAAR TOP 500 MIDDELGROOT

In de financiële adviesmarkt gaat de concentratietendens harder dan de (verwachte) krimp. Het belang van middelgrote kantoren neemt toe. Bovendien is er een tendens gaande naar specialistisch advies. Het aantal …