Overnamemonitor

Overname monitor
De Overnamemonitor Verzekeringsmarkt is een exclusieve uitgave van BHB Dullemond met gebruikmaking van de data van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners.
Halfjaarlijks onderzoek

Het betreft een halfjaarlijks onderzoek waarin een compleet beeld wordt gegeven van alle overnames en acquisities in de verzekeringsmarkt. Zodoende wordt ook inzicht verkregen in diverse trends zoals prijsvorming, verschuivingen in de markt en nieuwe toetreders. De cijfers en trends in de Overnamemonitor geven meer inzicht en transparantie in de huidige én toekomstige ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt.

Verzekeringsmarkt blijkt economisch crisisproof

Door het coronavirus en de opeenvolgende beleidsmaatregelen is de wereld het afgelopen jaar in snel tempo veranderd. Diverse bedrijfstakken ondervonden door de lock down(s) een grote terugval in omzet en groei. Daar waar onder meer luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, de horeca en de transportsector tijdens deze coronacrisis aan het kortste eind trekken, is de impact van het coronavirus binnen de verzekeringsmarkt veel minder groot. In sommige gevallen heeft het zelfs tot positievere rendementen (CRvp’s) in de portefeuilles geleid. Met name de benzine- en brandtekening draaiden in 2020 positievere cijfers.

Hoog rendement

Kijkende naar de totale verzekeringsindustrie zien wij dat momenteel het geld wordt verdiend bij het intermediair. De omzet is over 2020 sterk gegroeid en er is sprake van een hoog rendement. Ook voor 2021 zijn de financiële verwachtingen positief. Mede omdat deze markt zich in de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld op gebied van ondernemerschap en strategisch denken, maar ook enorme slagen heeft gemaakt in de bedrijfsvoering qua efficiency en procesverbeteringen, staat de intermediaire bedrijfstak er goed en solide voor.


Aantal overnames ten opzichte van 2020 gestegen

Het aantal overnames en de gemiddelde deal value zijn in het laatste halfjaar van 2020 ten opzichte van het eerste halfjaar sterk gestegen. In het rapport zullen we naast de cijfers ook de ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen uiteenzetten.

Download de Overnamemonitor mrt 2021

Wilt u alle overnames online in beeld zien:


INFAS-Overnamemarkt

2020

Download de Overnamemonitor sept 2020

Download de Overnamemonitor juli 2020