Voor wie?

Voor wie?

voor verzekeraars


Verzekeraars hebben behoefte aan informatie over het met hen samenwerkende intermediair. RiFD levert deze informatie.

  • Data levering distributiepartners
  • Data analyse distributiepartners


Informatie en advies over uw distributiepartners

Of het nu informatie is over een specifieke adviseur of de veranderingen bij deze adviseur RiFD beschikt over deze informatie. Ook beschikt RiFD over risico-informatie in de samenwerking met het intermediair.

Op basis van de beschikbare informatie en ervaring verzorgt RiFD ook consultancy trajecten waarbij strategische en tactische keuzes in de distributiesamenwerking worden belicht.

Adviseursmarkt analyse

Verzekeraars hebben in het bepalen van hun distributiestrategie behoefte aan informatie over de business- en distributiemodellen van de adviseurs. Ook is profiling van adviseurs steeds belangrijker bij het maken van keuzes. RiFD kan de analyse maken en hierin adviseren.Online database informatie koppelen

Verzekeraars kunnen de informatie die RiFD heeft importeren in hun eigen systemen. Dit kan op diverse manieren, waaronder een API koppeling.

Rekening-courant risico’s

Op basis van de informatie van RiFD kunnen rekening-courant risico’s beter worden ingeschat en gemonitord. Rapportages aan toezichthouders en stakeholders worden hierdoor vergemakkelijkt.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Voor wie nog meer?