Privacystatement


Privacystatement

Inleiding


Ratinginstituut Financieel Dienstverleners B.V. (hierna: RiFD) verwerkt persoonsgegevens als onderdeel van haar dienstverlening. Persoonsgegevens zijn data die kunnen worden herleid tot een persoon, de zogenaamde betrokkene.


Bronnen persoonsgegevens

RiFD verzamelt zelf geen persoonsgegevens bij betrokkenen, m.u.v. de gegevens van onze klanten die onze producten afnemen en abonneehouders van onze nieuwsbrief. Van hen verzamelen we NAWT gegevens en email om met hen te kunnen communiceren.

RiFD koopt informatie in bij meerdere kredietinformatiebureaus die op hun beurt de informatie verzamelen uit diverse, veelal openbare bronnen denk aan websites, registers en de Kamer van Koophandel. De enige informatie die RiFD rechtstreeks verzamelt zijn openbare gegevens uit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Wie is verwerkingsverantwoordelijk en met welk doel

RiFD is verwerkingsverantwoordelijk bij het verwerken van de ingekochte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan klanten ter ondersteuning van de besluitvorming ten aanzien van kredietwaardigheid, liquiditeit en solvabiliteit van bestaande en toekomstige zakelijke relaties. Het gaat daarbij om het identificeren, toetsen en selecteren van potentiële of bestaande samenwerkingspartners (intermediairs). Ook worden klanten ondersteund op het gebied van marktpositionering.

Wat zijn de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van persoonsgegevens

RiFD legt de noodzakelijke gegevens vast bij de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Betrokkenen zijn degenen die een product van RiFD afnemen.

Verder heeft RiFD het gerechtvaardigd belang van kredietinformatiebureaus ontvangen persoonsgegevens vast te leggen om klanten van RiFD in staat te stellen hun financiële risico’s te beheren, zich te beschermen tegen fraude, te weten met wie ze zaken doen, te voldoen aan nalevings- en reglementaire verplichtingen en meer inzicht te krijgen in intermediairs en de intermediaire markt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rifd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

RiFD gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Nieuwsbrieven

Website bezoekers kunnen zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarvoor leggen we alleen de noodzakelijke gegevens vast. Zij kunnen zich afmelden via de link “afmelden” onderaan de nieuwsbrief.

Hoe beveiligt RiFD uw persoonsgegevens

RiFD vindt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk en zorgt daarom voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw persoonsgegevens

RiFD neemt de persoonsgegevens over van de toeleverende kredietinformatiebureaus. Er vindt geen controle plaats op juistheid. Bij geconstateerde fouten in de gegevens zal RiFD contact opnemen met de leverancier en dit aan de orde stellen bij leverancier zodat de gegevens voortaan juist worden geadministreerd en geleverd aan RiFD.

Hoe lang bewaart RiFD uw gegevens

RiFD zorgt ervoor dat de persoonsgegevens relevant en actueel zijn. Persoonsgegevens worden verwijderd als verwerkingsdoeleinden niet meer juist of relevant zijn.

Hoe kan ik contact opnemen met RiFD

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens, opmerkingen, suggesties? U kunt met ons contact opnemen via email: info@rifd.nl.

Kan RiFD dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds hier terugvinden.

Privacyverklaring laatst gewijzigd op 19 juli 2018