Gebruiksmogelijkheden

Gebruiksmogelijkheden

MuFas voor verzekeraars en serviceprovidersVraag een telefonische demo aan

Inleiding

Mufas staat voor Mutatiesysteem Financieel Adviseurs. Mufas biedt online een volledig, overzichtelijk en actueel beeld van alle financieel adviseurs waarmee de verzekeraar een samenwerking heeft.  Niet alleen worden gegevens van de adviseurs beschikbaar gesteld, maar ook van alle daarbij betrokken personen (aandeelhouders, bestuurders, beleidsbepalers).

Mutaties op vele gebieden, zoals naamswijzigingen, rechtsvormwijzigingen, adreswijzigingen, wijziging deelvergunning etc. worden automatisch gesignaleerd. De mutatie, de oorspronkelijke waarde en de nieuwe waarde, kan worden geëxporteerd naar een Excel document. Het Excel document wordt op maat gemaakt, volgens de wensen van de verzekeraar, zodat de gegevens desgewenst kunnen worden ingelezen. Onderstaand schetsen wij de gebruiksmogelijkheden per afdeling.

Afdeling Intermediair Services, Intermediair Beheer

Kernactiviteiten waarbij Mufas zeer nuttig zal zijn:

  • Up-to-date houden van de intermediair administratie
  • Fouten uit de intermediair administratie halen
  • Signaleren en verwerken van mutaties op intermediairniveau
  • Fouten voorkomen bij het doorvoeren van mutaties

Afdeling rekening-courant

Kernactiviteiten waarbij Mufas zeer nuttig zal zijn:

  • Checken van de financiële positie van samenwerkingspartners
  • Vergelijken van de omvang van het bedrijf met de openstaande schuld

Afdeling volmachten, credit risk management, leningenadministratie

Kernactiviteiten waarbij Mufas zeer nuttig zal zijn:

  • Checken van de credit rating en betaalscore (tegen meerprijs)
  • Checken van de financiële positie

Afdeling veiligheid en compliance

Kernactiviteiten waarbij Mufas zeer nuttig zal zijn:

  • Analyse op basis van historische gegevens in de database

Prijsstelling MuFas

De prijs voor MuFas is op aanvraag beschikbaar en is onder meer afhankelijk van het aantal adviseurs en de wensen met betrekking tot de Excel export.


Vraag een telefonische demo aan