INFAS-Vakpers

INFAS-Vakpers

Verschenen artikelen per adviseur

Uit de vakpersVraag een demo aan via Teams

Overzicht per adviseur

Het RiFD heeft alle verschenen artikelen in de media verzameld en toegedeeld aan de adviseurs die in het artikel worden genoemd. Zo kan een artikel worden toegewezen aan meerdere adviseurs. Per adviseur kunnen deze artikelen worden teruggevonden, met een link naar het volledige artikel zoals dat op internet is te vinden. Het betreft met name artikelen afkomstig van de in de sector bekende media zoals het VVP, InFinance en AM-web. Artikelen in de lokale media zijn niet opgenomen.

Handige indeling

De artikelen worden niet alleen toegedeeld aan een adviseur, maar ook ingedeeld in een categorie. Daardoor wordt het in de INFAS database gemakkelijk zoeken op soort artikel. De categorieën zijn o.a. artikelen in verband met een overname of samenwerking, bedrijfseconomische artikelen, artikelen waarmee adviseurs zich profileren, artikelen in verband met KiFID of AFM uitspraken etc.

 

Koppeling aan INFAS

Door de handige koppeling aan de INFAS database, waarin alle financieel adviseurs van Nederland zitten (ca. 8.000 adviseurs die in ca. 6.000 “concerns” zitten) kan op artikelcategorie of op adviseur worden gefilterd.

Volledigheid boven actualiteit

De doelstelling is om weer te geven hoe de adviseur in de verschillende media is verschenen, niet om actueel de berichten die er verschijnen door te plaatsen. Daarvoor bieden de in de sector bekende media uitstekende, al dan niet betaalde, websites. Er zal dus een vertraging van één of twee weken zitten tussen het uitkomen voor een artikel en het terug kunnen vinden in onze database.

3 jaar historie

Artikelen tot 3 jaar terug kunnen worden opgezocht. Dit geldt vanaf het jaar 2018. Zo kan er een schat aan informatie over een intermediair worden gevonden. De artikelen worden continue aangevuld, zodat het aantal artikelen blijft toenemen.


Toegang tot INFAS-VAKPERS kost € 2.000 ex btw in combinatie met een andere INFAS licentie. Separaat kost het € 3.500 ex btw.


Vraag een demo aan via Teams