RiFD TOP 100

TOP 100

De RiFD top 100 belangrijkste spelers in de financiële adviessector
De RiFD top 100 van belangrijkste spelers in de financiële adviessector verschilt van de AM top 100, omdat het een lijst is van personen en niet van adviesbedrijven. De lijst geeft inzicht in de personen die (mede) bepalend zijn voor de huidige staat en de toekomst van de bedrijfstak. Hun beleidskeuzes wegen zwaar in de sector, kijkend naar de belangen die zij met hun bedrijven en hun (neven)functie(s) vertegenwoordigen.

Hier ziet u alvast de top 10. De volledige lijst is na download van deze Marktflitsen-special te vinden. Foto’s en functie-omschrijving zijn afkomstig van hun LinkedIn-account.


Actueel overzicht

Een jaar na de tweede publicatie is een nieuw overzicht opgesteld van de honderd meest invloedrijke personen binnen de sector van financieel advies en bemiddeling. De nieuwe intermediaire top 100 is uiterst actueel: fusies en overnames tot 1 juni 2022 zijn erin verwerkt.

Verantwoording

Als basis voor de RiFD Top 100 van meest belangrijke spelers in de Nederlandse adviessector dient de INFAS-database van het Ratinginstituut Financiële Dienstverleners. Deze online database bevat actuele en relevante informatie over alle financiële adviesbedrijven in Nederland. Data zijn afkomstig uit openbare bronnen, kredietinformatiebureaus en verrijking vanuit eigen onderzoek. Externe bronnen zijn onder andere de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Kamers van Koophandel (KvK). Daarnaast heeft RiFD alle concernverbanden in kaart gebracht.

Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in het rapport.