RiFD TOP 100

TOP 100

De RiFD top 100 belangrijkste spelers in de financiële adviessector
Het RiFD presenteert voor de vierde maal de RiFD Top 100 van meest invloedrijke personen in de financiële adviessector. De lijst is samengesteld in samenwerking met Oostdam & Partners.

De RiFD Top 100 van belangrijkste spelers binnen de sector van financieel advies en bemiddeling verschilt van de AM top 100, omdat het een lijst van personen is en niet van adviesbedrijven. De lijst geeft inzicht in de personen die (mede) bepalend zijn voor de huidige staat en de toekomst van de bedrijfstak. Hun beleidskeuzes wegen zwaar in de sector, kijkend naar de belangen die zij met hun bedrijven en hun (neven)functie(s) vertegenwoordigen.

Hier ziet u alvast de top 10. De volledige lijst is na download van deze Marktflitsen-special te vinden. Foto’s en functie-omschrijving zijn afkomstig van hun LinkedIn-account.


Actueel overzicht

De RiFD Top 100 is uiterst actueel: fusies en overnames tot 1 juni 2023 zijn erin verwerkt. De lijst maakt goed zichtbaar welke verschuivingen zich binnen het intermediair voordoen. Door bedrijfsovernames en de entree van nog meer investeringsmaatschappijen is bijvoorbeeld de top 10 weer flink van samenstelling en volgorde veranderd. Maar ook positiewisselingen aan de top van grote intermediairbedrijven zorgen voor wijzigingen. En wát voor een dit keer: als nieuwe ceo van Aon Nederland debuteert de 53-jarige Leonique van Houwelingen op de hoogste positie van de ranglijst.

De hele lijst telt in totaal elf nieuwe namen. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar: 12 nieuwe namen. Met elf nieuwe namen verdwijnen er uiteraard ook elf uit de RiFD Top 100. Het mechanisme is vrij eenvoudig: wie niet groeit, valt als gevolg van het overnamegeweld in de adviessector snel uit de lijst. Wie minder hard groeit dan andere adviesbedrijven daalt op de lijst. Al zijn ook functiewisselingen aan de top van bedrijven een plausibele reden om niet meer in het overzicht te worden opgenomen.

Verantwoording

Als basis voor de RiFD Top 100 van meest belangrijke spelers in de Nederlandse adviessector dient de INFAS-database van het Ratinginstituut Financiële Dienstverleners. Deze online database bevat actuele en relevante informatie over alle financiële adviesbedrijven in Nederland. Data zijn afkomstig uit openbare bronnen, kredietinformatiebureaus en verrijking vanuit eigen onderzoek. Externe bronnen zijn onder andere de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Kamers van Koophandel (KvK). Daarnaast heeft RiFD alle concernverbanden in kaart gebracht.

Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in het rapport.