Voor wie?

Voor wie?

voor intermediairs?


RiFD werkt alléén voor aanbieders. Niet voor intermediairs. U kunt bij ons alleen uw eigen kwaliteitsrating opvragen.

 


Vraag uw aanbieder

Voor vragen over uw rating verwijzen wij u door naar uw aanbieder. Indien uw aanbieder u heeft geconfronteerd met de rating van uw bedrijf en u zich niet herkent in deze rating en bezwaar wilt maken, dan wijzen wij u op de procedure bezwaar.


RiFD credit rating

De RiFD credit rating is gebaseerd op de informatie verkregen van meerdere kredietinformatiebureaus. Het betreft daarbij openbaar beschikbare data. RiFD heeft deze informatie reeds gecontroleerd op actualiteit en volledigheid. Wanneer de financiële beelden voortkomend uit de informatie van de bureaus te veel van elkaar verschillen of de informatie onvolledig is, gaat RiFD nader onderzoek doen en geeft daarna pas een rating af. Gezien bovengeschetste werkwijze kunnen wij een betrouwbare rating afgegeven. Wij verwijzen verder naar onze brochure.


Brochure credit ratings
Download onze brochure credit ratings

Procedure bezwaar

In zeer uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van informatie-achterstand bij de bureaus. Denk aan de volgende voorbeelden. U oefent een onderneming uit als eenmanszaak of vennootschap onder firma. U bent niet deponeringsplichtig en uw cijfers zijn goed. Toch heeft u een onvoldoende rating. Of uw jaarrekening is sterk verbeterd en deze is nog niet gedeponeerd en wel beschikbaar. Of u betaalt uw crediteuren altijd keurig op tijd, maar er loopt een betwiste vordering met één crediteur waardoor u mogelijk ten onrechte in een kwaad daglicht komt te staan. U kunt er dan voor kiezen om additionele informatie aan de betreffende bureaus ter beschikking te stellen.

Wellicht dat deze bureaus op basis van de door u verstrekte informatie hun rapportage aan ons over uw bedrijf zullen aanpassen. Speelt dit bij u, dan kunt u een formulier invullen en zullen wij u in contact brengen met de juiste contactpersonen bij (een van) de kredietinformatiebureaus.

Overigens zal RIFD de rating alleen aanpassen op basis van veranderde informatie van de desbetreffende bureaus. Aangezien wij maandelijks de credit rating op basis van nieuwe informatie verrijken wordt een wijziging binnen één maand zichtbaar.


Invullen formulier extra informatie

Voor wie nog meer?