MUFAS

MUFAS

Mutatiesysteem Financieel Adviseurs


MUFAS levert op maandbasis de wijzigingen bij adviseurs. De bronnen voor de wijzigingen zijn KvK, AFM, KiFID maar ook andere bronnen. Door MUFAS af te nemen blijven uw systemen actueel en up-to-date.


Vraag een demo via Teams aan

Alle financieel adviseurs waar mee wordt samengewerkt met alle relevante informatie in één database

Niet alleen worden gegevens van de adviseurs beschikbaar gesteld, maar ook van de daarbij betrokken personen (aandeelhouders, bestuurders, beleidsbepalers). Daarnaast zijn alle aangesloten instellingen, 100% aandeelhouders en 100% dochterondernemingen in de database opgenomen. Daardoor wordt duidelijk en inzichtelijk welke bedrijven en personen bij elkaar horen en welke verbanden er zijn.

Met MuFas heeft u alle voor de sector relevante informatie van de financieel adviseurs waar u mee samenwerkt overzichtelijk in één database staan. Daardoor kan de gebruiker snel de gewenste adviseur of persoon opzoeken en selecteren.
Mutaties kunnen eenvoudig worden gesignaleerd
Mutaties op vele gebieden, zoals onder meer naamswijzigingen, rechtsvormwijzigingen, adreswijzigingen, vergunningenwijziging worden automatisch gesignaleerd. De mutatie, de oorspronkelijke waarde en de nieuwe waarde, kan worden geëxporteerd naar een Excel document. Mutaties kunnen worden geëxporteerd per adviseur, maar ook voor meerdere adviseurs per deelgebied. Het Excel document wordt op maat gemaakt, volgens de wensen van de verzekeraar zodat de gegevens desgewenst kunnen worden ingelezen.

Informatie per adviseur overzichtelijk gerangschikt

Alle gegevens komen uit openbare bronnen. Deze bronnen zijn in principe voor iedereen toegankelijk, maar niet allemaal gratis. RiFD heeft de informatie gekocht en afgestemd en gerangschikt naar de wensen van verzekeraars. Bronnen zijn de KvK, AFM, KiFID en kredietinformatiebureaus. De database wordt maandelijks geactualiseerd.

De informatie over uw financieel adviseurs is overzichtelijk verdeeld in zes categorieën:
1. Basisinformatie zoals statutaire naam, handelsnamen, uw eigen TP-nummer, KvK-nummer, AFM-
nummer, aangesloten instellingen, SBI-code en startdatum KvK.
2. NAW- en contactgegevens, zoals e-mail, tel.nr, postadres en vestigingsadres.
3. Personen: namen en informatie over de bestuurders en de beleidsbepalers.
4. Juridische informatie zoals rechtsvorm, 100% aandeelhouders, 100% dochters,
tekeningsbevoegdheden en 403-verklaringen.
5. Belangrijke financiële informatie, zoals solvabiliteit, current ratio, eigen vermogen, werkkapitaal,
leeftijd bestuurders, aantal FTE en deponeringsdatum.
6. Alle (deel)vergunningen en de vakbekwaamheidsgebieden waarop geadviseerd en bemiddeld mag
worden en of er volmachten zijn.

Voor welke afdelingen van belang?

MuFas is vooral van belang voor de afdelingen Intermediair Beheer of Intermediair Services, Rekening-Courant, Volmachten, Riskmanagement en Veiligheid. RiFD heeft een aantal gebruiksmogelijkheden per afdeling op een rij gezet.

Prijsstelling MuFas

De prijs voor MuFas is op aanvraag beschikbaar en is onder meer afhankelijk van het aantal adviseurs en de wensen met betrekking tot de Excel export.


Vraag een demo via Teams aan