Credit ratings

Credit ratings

van uw (sub)agenten


U kunt een abonnement nemen op de monitoring van de gezondheidsrisico’s bij de met u samenwerkende adviseurs.

Naast de credit rating bieden wij u nog veel meer informatie.


De rating

De rating is een cijfer tussen 1,0 en de 10,0. Dit cijfer geeft de kans op wanbetaling weer en is een indicatie voor het al dan niet doen van een reservering op het uitstaande rekening-courant saldo. De rating is gebaseerd op 80 verschillende risicobronnen, waaruit de belangrijkste risico-elementen worden gedestilleerd:

  • De financiële positie
  • Het actuele betalingsgedrag
  • Bijzondere risico-signalen

Online

Wij leveren u, volgens een vooraf afgesproken periodiciteit en csv met risico-informatie. Daarnaast bieden wij ook toegankelijkheid via een beveiligde internet omgeving. Onze ratings zijn niet openbaar beschikbaar.

Samenwerking VolmachtBeheer (Solera)

Via het portal van Solera heeft u toegang tot de credit rating informatie van het RiFD. Dit geldt niet alleen voor de volmachtkantoren, maar kan ook voor de provinciale kantoren.


Neem contact met ons op

Prijsstelling

De prijs is afhankelijk van het aantal financieel adviseurs die u door ons laat monitoren. Voor de berekening wordt uitgegaan van een staffel. Het minimum aantal is 250. Voor een offerte kunt u contact met ons opnemen.


Neem contact met ons op