Gebruiksmogelijkheden

Gebruiksmogelijkheden

InFas voor verzekeraars en serviceprovidersVraag een demo aan via Teams

Inleiding

InFas staat voor Informatiesysteem Financieel Adviseurs. InFas biedt online een volledig, overzichtelijk en actueel beeld van alle financieel adviseurs in Nederland. Niet alleen worden relevante gegevens van de adviseurs beschikbaar gesteld, maar ook van alle daarbij betrokken personen (aandeelhouders, bestuurders, beleidsbepalers). Er kan gefilterd en geselecteerd worden. De selectieresultaten kunnen worden gedownload in een Excel bestand. Onderstaand schetsen wij de gebruiksmogelijkheden per afdeling.

Afdeling verkoop, distributie, accountmanagement

Kernactiviteiten waarbij InFas zeer nuttig zal zijn:

 • Opzoeken van actuele adviseursgegevens ter voorbereiding bezoek
 • Concernstructuur (welke adviseurs horen bij elkaar, op zelfde adres)
 • Inzicht in welke personen zijn betrokken bij welk bedrijf
 • Marktontwikkeling (met welke relevante adviseurs is nog geen samenwerking)
 • Adviseursdichtheid (in welke postcode gebieden is nog geen samenwerkende adviseur)
 • Selectie adviseurs per regio (doorgaan of beëindigen samenwerking)
 • Gestarte adviseurs (welke adviseurs zijn met welke deelvergunningen gestart in de opgegeven periode)

Afdeling marketing

Kernactiviteiten waarbij InFas zeer nuttig zal zijn:

 • Selecteren adviseurs voor campagnes
 • Bepalen share of wallet op adviseursniveau
 • Distributieanalyses (bij hoeveel % van de adviseurs met een deelvergunning inkomensverzekeringen heb ik als inkomensverzekeraar een samenwerking)
 • Mogelijkheden marktontwikkeling

Afdeling risk/compliance/ veiligheid/juridische zaken

Kernactiviteiten waarbij InFas zeer nuttig zal zijn:

 • Natrekken risicovolle adressen
 • Natrekken betrokkenheid van personen
 • Natrekken vergunning
 • Natrekken juridische structuur en concernverbanden

Afdeling intermediair services/intermediair beheer

Kernactiviteiten waarbij InFas zeer nuttig zal zijn:

 • Natrekken adviseurs voor wat betreft nieuwe aanstellingen of distributieovereenkomsten

Licentie database

RiFD werkt met licenties per jaar. Maatwerk is mogelijk en wordt apart getarifeerd.

Vraag een demo aan via Teams