Middelgrote kantoren onderscheiden zich in krimpende adviesmarkt

Het aantal bedrijven dat in Nederland actief is in financieel advies blijft afnemen. Overnames zijn daar mede de oorzaak van. Maar tegelijkertijd krimpt ook de werkgelegenheid in de adviessector. Van groei is alleen sprake bij middelgrote advieskantoren, met 6 tot 20 werknemers.

Het aantal financiële dienstverleners, actief in advies over en bemiddeling van onder meer verzekeringen en hypotheken, is in 2023 opnieuw met zo’n 3% gedaald. Er resteren nog 7.181 advieskantoren. Veel van deze bedrijven maken onderdeel uit van een groter concern.

Aangesloten instellingen

Bovendien werken 1.369 kantoren onder de vergunning van een ander kantoor. Zo’n ‘aangesloten instelling’ kan een aparte juridische vestiging van een kantoor zijn, maar het kan ook een kantoor betreffen dat in franchiseverband werkt op de vergunning van een franchisegever. Dit verklaart waarom er meer dan 7.000 kantoren zijn, terwijl het totaal aantal vergunningen 5.812 bedraagt.

In een almaar krimpende markt ziet het RiFD alleen bij middelgrote kantoren (rechtspersonen met 6 tot 20 FTE) groei. Zowel het aantal adviesbedrijven in deze categorie stijgt (naar inmiddels 869) als het aantal FTE werkzaam binnen die kantoren (nu 8.263). Alle andere categorieën, kleiner en groter, laten dalende cijfers zien.

Starters en stoppers

Het aantal kantoren dat in 2023 is gestopt met advies- en/of bemiddelingsactiviteiten bedraagt ietsminder dan 500. Daar staat een dalende trend onder nieuwe toetreders tegenover: nog maar 265 nieuwkomers in 2023. Opvallend is het hoge aandeel van hypotheekkantoren bij deze starters. Dat groeit verder naar liefst 44% van alle starters. In 2023 is het aantal ‘consolidators’ stabiel gebleven op 25. Zij kopen nog altijd op relatief grote schaal bestaande advieskantoren op. De marktconcentratie is derhalve nog altijd gaande.

Het volledige rapport is te downloaden op https://rifd.nl/marktflitsen/