RiFD introduceert online inzicht in advieskantoren op hypotheekmarkt

Er zijn in Nederland 5.600 financiële dienstverleners die mogen adviseren op het gebied van hypotheken. Daarvan zijn er ongeveer 1.900 gespecialiseerd in hypotheekadvies. Het RiFD heeft al deze partijen gesegmenteerd en geeft online toegang tot deze informatie. In één oogopslag wordt bijvoorbeeld duidelijk tot welke franchiseketen een kantoor behoort en of het kantoor onderdeel is van een groep, denk aan de AM Top 100 kantoren.

Hypotheekadviseurs in beeld

Er zijn in Nederland 5.600 kantoren met een AFM-vergunning voor het vakgebied hypothecair krediet. Op basis daarvan mogen zij hypotheekadvies geven. Voor veel van deze kantoren is hypotheekadvies niet meer dan een onderdeel in hun dienstverlening: zij zijn hier niet in gespecialiseerd. Met de introductie van het online informatiesysteem INFAS-Hypotheekmarkt (https://rifd.nl/infas-hypotheekmarkt/) heeft RiFD in kaart gebracht welke kantoren zich wél hebben gespecialiseerd in hypotheekadvies en in welk adviessegment zij zich bevinden. Er zijn ongeveer 1.900 kantoren die op regelmatige basis hypotheken doen.

Segmentatie

Binnen deze groep onderscheidt het RiFD 1.100 kantoren die aangesloten zijn bij 20 (hypotheek)franchiseketens. Dit is dus 60% van het totaal aantal hypotheekkantoren. De RegioBank-kantoren zijn hierin meegenomen. 

Buiten de ketens zijn er nog eens 550 kantoren die zich presenteren als gespecialiseerd hypotheekadvieskantoor. Daarnaast zijn er nog 250 grote intermediairbedrijven die beschikken over een volwaardige hypotheekadviesafdeling. 

Tot slot zijn er nog 15 hypotheekserviceproviders, die hun diensten aanbieden aan het intermediair. 

Clusters na fusies en overnames

Door de vele overnames en fusies, zie onze overnamemonitor (https://rifd.nl/overname-monitor/), is het voor aanbieders van hypotheken en verzekeringen moeilijk vast te stellen tot welke groep een hypotheekadviseur hoort. Daarom heeft RiFD deze partijen aan elkaar gekoppeld, zodat dergelijke verbanden zichtbaar zijn. Zo wordt ook direct inzichtelijk welke hypotheekadviseurs er nog meer in een bepaalde groep zitten. De ‘AM top 100’ is daarbij expliciet zichtbaar gemaakt.

RiFD

Het RiFD is gespecialiseerd in informatie over financiële dienstverleners. Via publicaties als de Overnamemonitor (i.s.m. BHB Dullemond), de ‘Top 100 Meest invloedrijke personen’ en de Marktflitsen (i.s.m. Oostdam & Partners) wordt veel informatie kosteloos met de sector gedeeld. Via licenties op online informatie kunnen verzekeraars en serviceproviders betaalde informatie over het intermediair verkrijgen, te gebruiken voor hun distributiestrategie.