RiFD voegt Adfiz en NVGA lidmaatschap toe aan INFAS

Licentiehouders van INFAS kunnen sinds kort zien of een adviseur wel of niet lid is van Adfiz of de NVGA.  

Lidmaatschap van Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid) wordt in de branche gezien als een kwaliteitskenmerk. 

Veel volmachtkantoren zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Agenten. Dit zijn huisvolmachten en serviceproviders. Voor de verdeling en nadere informatie verwijzen wij u naar onze special.