RiFD biedt overzicht van
publicaties over intermediair

RiFD voegt publicaties uit de vakpers over individuele intermediairbedrijven toe aan INFAS. Die online database bevat een schat aan informatie over alle financiële dienstverleners van Nederland. Mediaberichten die zijn verschenen over advieskantoren zijn voortaan ook heel toegankelijk, via de RiFD-catalogus. Hiermee wordt INFAS nog verder verrijkt.

Het media-overzicht gaat terug tot 2018 en behelst dus vier jaren. Wekelijks worden daar nieuwe berichten aan toegevoegd. Gebruikers van de INFAS-database kunnen snel en overzichtelijk antwoord krijgen op vragen als:

  • Welke berichten zijn in 2021 verschenen over overnames binnen het intermediair?
  • Welke kantoren speelden in enig jaar een rol in uitspraken van rechtbanken of klachteninstituut Kifid?
  • Zijn er de afgelopen jaren artikelen in de vakpers verschenen over bedrijf X? Zo ja welke?

Overzicht per adviseur

In de nieuwe module ‘Vakpers’ van de INFAS-database van RiFD staan artikelen uit de bekende vakmedia: AM, VVP en InFinance. Artikelen in lokale en landelijke media zijn er vooralsnog niet in opgenomen.

Elke publicatie is, in samenwerking met het in de sector gespecialiseerde communicatiebureau Oostdam & Partners, gerubriceerd en toegekend aan advieskantoren die in het artikel worden genoemd. Het gaat niet alleen om vermeldingen in titels van berichten maar om vermeldingen in het complete bericht.

Per kantoor kunnen artikelen worden teruggevonden, met een link naar het volledige artikel zoals dat op internet is te vinden. Er kan ook worden gezocht op rubriek. Bijvoorbeeld op berichten over ‘Overnames en samenwerkingsverbanden’, berichten over ‘Bedrijfseconomische zaken’ (zoals jaarcijfers, reorganisaties of individuele directiewijzigingen) of berichten onder het kopje ‘Toezicht’ (zoals AFM en Kifid). Zoekresultaten worden op chronologische volgorde getoond.

Koppeling met INFAS

Het online informatiesysteem INFAS van RiFD kent verschillende database-varianten, onder andere voor de overnamemarkt, de hypotheekmarkt en de volmachtmarkt. Door een handige koppeling met de artikelen is per adviseur een overzicht te zien van verschenen publicaties. Zo ontstaat bijvoorbeeld een overzicht van adviesbedrijven die genoemd zijn in artikelen over overnames. (https://rifd.nl/infas-vakpers/)

INFAS SectorSearch

Eerder voegde RiFD de tool ‘SectorSearch’ toe aan de database. Daarmee kunnen INFAS-gebruikers informatie zoeken op websites van financiële dienstverleners. Een handig instrument voor marktonderzoek, concurrentieanalyse, productontwikkeling en SEO-optimalisatie. RiFD heeft alle websites van advieskantoren in beeld; het gaat om 12.000 domeinnamen. (https://rifd.nl/infas-sectorsearch/)

RiFD

Het RiFD is gespecialiseerd in informatie over financiële dienstverleners. Via periodieke publicaties als de ‘Marktflitsen’ en de ‘Top 100 Meest invloedrijke personen’ (i.s.m. Oostdam & Partners) wordt veel informatie kosteloos met de sector gedeeld. Via licenties kunnen marktpartijen over de informatie over het intermediair beschikken, bijvoorbeeld te gebruiken voor hun distributiestrategie.