RiFD introduceert kwaliteitsrating voor alle financiële dienstverleners

29 oktober 2020

Elke financiële dienstverlener in Nederland heeft vanaf nu een individuele kwaliteitsrating. Met die primeur komt het Ratinginstituut financieel dienstverleners. Het RiFD stelt de rating vast op basis van tientallen objectieve criteria. Alle kantoren die zich bezighouden met advies en bemiddeling van financiële producten (zoals verzekeringen en hypotheken) zijn zo in kaart gebracht, inclusief een ranking van nummer 1 tot nummer 8.000.

De kwaliteitsrating van het RiFD is een maatstaf voor de kwaliteit van een kantoor. Het cijfer is niet alleen een indicatie voor de kwaliteit van het advies. Het is tevens een graadmeter voor het serviceniveau en de professionaliteit van een kantoor zoals die mag worden verwacht op basis van objectieve criteria.

Bronnen en algoritme

De score is het resultaat van een algoritme. Dat wordt gevoed met data uit openbare bronnen. Deze data zijn opgenomen in de uitgebreide database die het RiFD heeft opgebouwd van alle in Nederland actieve financiële dienstverleners. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig uit de registers van de Kamers van Koophandel, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), klachteninstituut Kifid, kredietinformatiebureaus en website(s) van de advieskantoren zelf.

Meetinstrument voor de sector

Het RiFD zet hiermee een grote stap naar objectieve meting van de kwaliteit van advieskantoren. Sectorbreed zijn de scores een objectief instrument om de ontwikkeling van de kwaliteit van

de adviessector te meten. Het RiFD zal de kwaliteitsrating op basis van nieuwe data elk kwartaal opnieuw opmaken.

Advieskantoren kunnen zelf op basis van hun individuele rating werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun onderneming. Verzekeraars, banken en serviceproviders krijgen via de ratings meer inzicht in de kwaliteit van de adviseurs en subagenten waarmee zij samenwerken.

Subscores en verbeterpunten

Het RiFD meet per kantoor vier subscores. Die vier scores zijn geconcentreerd rond de deelgebieden digitalisering, ervaring, opleiding en financiële gezondheid. Bepaalde specialisaties, werken in een samenwerkingsverband en lidmaatschap van een brancheorganisatie zijn zaken die extra plus- en minpunten kunnen opleveren. Dit alles leidt uiteindelijk per kantoor tot een totaalscore.

De gemiddelde totaalscore van de 8.000 in Nederland actieve kantoren is 7,1. Meer dan duizend kantoren (13,4%) scoren lager dan een 6.

Vooral op vakbekwaamheid en digitaliseringsgraad is er nog veel ruimte voor verbetering. Die onderdelen scoren sectorbreed gemiddeld niet hoger dan een 6,3 respectievelijk 5,9, terwijl de subscores op ervaring en financiële gezondheid gemiddeld juist boven de 8 liggen.

Top 10 van Nederland

Bijna vijfhonderd kantoren kunnen bogen op een kwaliteitsrating van een 9 of hoger. Het kantoor met de hoogste rating van Nederland is Vanbreda Risk & Benefits, gevestigd in Gouda.
In het speciale rapport ‘Marktflitsen Kwaliteitsrating’ is de volledige top 10 van Nederland opgenomen. Het rapport is te vinden op: https://rifd.nl/wp- content/uploads/2020/10/Marktflitsen-Special-Kwaliteitsrating-okt.pdf

Kwaliteitsratings zijn per kantoor op te vragen via:

https://rifd.nl/kwaliteitsrating